Yandex.Metrica
Your Language
 
Nowości
Vitamin B complex, 60 kapsułek
Vitamin B complex, 60 kapsułek
79,00 zł
szt.
ChillME, 60 kapsułek
ChillME, 60 kapsułek
89,00 zł
szt.
SmartMe, 250 ml
SmartMe, 250 ml
109,00 zł
szt.
NewMe PRO, 60 kapsułek
NewMe PRO, 60 kapsułek
149,00 zł
szt.
N°1 Magnesium Mg, 60 kapsułek
N°1 Magnesium Mg, 60 kapsułek
79,00 zł
szt.
N°1 Butyric ACID, 180 kapsułek
N°1 Butyric ACID, 180 kapsułek
140,00 zł
szt.
N°1 PRObiotic, 30 kapsułek
N°1 PRObiotic, 30 kapsułek
139,00 zł
szt.
N°1 DEEP Sleep, 75 kapsułek
N°1 DEEP Sleep, 75 kapsułek
89,00 zł
szt.
N°1 Active FLEX, 90 kapsułek
N°1 Active FLEX, 90 kapsułek
119,00 zł
szt.
Refundacja Comfifast Regulamin

 Warszawa 14.04.2015

Aktualizacja 03.03.2016

 

REGULAMIN

 

CZĘŚCIOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU WYROBÓW MEDYCZNYCH DO WSPARCIA  LECZENIA TZW. CHORÓB ATOPOWYCH NA PODSTAWIE PRESKRYPCJI MEDYCZNEJ

§ 1

Podmiot odpowiedzialny za Refundację

 

1. Organizatorem częściowej refundacji zakupu wyrobów medycznych do wspierania leczenia tzw. chorób atopowych, a w szczególności atopowego zapalenia skóry, alergii wziewnych, kontaktowych i pokarmowych, alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek jest tylko i wyłącznie BestMedicalBrands-Hubert Godziątkowski z siedzibą w Warszawie, 02-676, ul. Suwak 4 - zwana w dalszej części Regulaminu BestMedicalBrands.

 

§ 2

Zasady i warunki częściowej refundacji zakupu wyrobów medycznych

1.  BestMedicalBrands świadczy częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych dla Klientów, ze środków własnych, na podstawie niniejszego Regulaminu i w okresie do odwołania.

 

2. W myśl zapisów niniejszego Regulaminu, tzw. częściowa refundacja zakupu wyrobów medycznych, de facto stanowi obniżenie ceny końcowej brutto dla Klienta o wskaźnik procentowy (%), wyrażony w niniejszym Regulaminie jako maksymalna kwota refundacji brutto w oparciu o złożony wniosek uwzględniający preskrypcję Lekarza specjalisty.

 

3. Obniżenie jednostkowej ceny zakupu brutto dla Klienta o wskaźnik refundacji ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od ostatecznej decyzji reprezentantów BestMedicalBrands oraz możliwe tylko po spełnieniu wymogów formalnych przez Klienta, a w szczególności dostarczenie kompletnego i  podpisanego przez pacjenta lub opiekuna prawnego pacjenta oraz lekarza specjalistę (akceptowalne specjalizacje: pediatria lub alergologia lub dermatologia), Wniosku o częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych, zwanego w dalszej części Regulaminu Wnioskiem WRKWM – PM. Opisywany Wniosek, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Maksymalna kwota refundacji wynosi nie więcej niż 30% brutto ceny zakupionych produktów wskazanych we Wniosku WRKWM - PM.

 

5. Częściowa refundacja kosztów zakupu, dotyczy tylko i wyłącznie wyrobów medycznych marki Comfifast™ Easywrap™ (odzież lecznicza stosowana w metodach suchego i mokrego opatrunku oraz retencji opatrunkowej) lub Comfifast™ MultiStretch™ ( elastyczne wiskozowe bandaże w formie rękawa do stosowania w metodach suchego i mokrego opatrunku oraz retencji opatrunkowej), zakupionych w medycznym sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.bestmedicalbrands.com, przez BestMedicalBrands.

 

5.1 Ustala się limit ilości składanych Wniosków przez 1 wnioskującego. Każdy Wnioskujący może nie częściej aniżeli jeden (1) raz w miesiącu kalendarzowym, wnioskować o częściowy zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych, na podstawie jednego (1) Wniosku WRKWM – PM, kompletnego i podpisanego przez Wnioskodawcę i lekarza Specjalistę.

 

5.2 Dla wyrobów medycznych Comffiast, które oferowane są w sklepie BestMedicalBrands w promocji (np. zestawy promocyjne lub inne formy okresowej obniżki cen) – opcja częściowej refundacji kosztów zakupu wyrobów medycznych, nie ma zastosowania.

 

6. BestMedicalBrands w każdej chwili może zawiesić proces częściowego refundowania kosztów zakupu wyrobów medycznych, bez podania przyczyny.

7. Zakupione na podstawie Wniosku o Częściową Refundację-wyroby medyczne, nie podlegają ani zwrotowi ani wymianie, w żadnym wypadku, bez względu na formułę oraz sposób i miejsce dokonania zakupu.

 

§ 3

Postępowanie w procesie ubiegania się o częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych marki Comfifast™

 

1.  Warunkiem koniecznym do ubiegania się o  częściową refundację kosztów zakupu wyrobów medycznych jest złożenie Wniosku WRKWM - PM do BestMedicalBrands.

 

2. Wnioskodawca pobiera wniosek ze strony interetowej, pod adresem: www.bestmedicalbrands.com/refundacja-comfifast

 

3. Wniosek musi być poprawnie wypełniony przez pacjenta lub opiekuna prawnego pacjenta (część żółta Wniosku) i poświadczony własnoręcznym podpisem oraz wypełniony (część zielona) przez lekarza specjalistę (pediatra/dermatolog/alergolog) w części dotyczącej preskrypcji medycznej i poświadczony własnoręcznym podpisem i pieczęcią lekarza.

 

4. Procedura wypełniania, składania wniosku i ubiegania się o częsciową refundację:

 

4.1

Podczas wizyty lekarskiej pacjent lub opiekun prawny pacjenta powinien omówić z lekarzem specjalistą zasadność stosowania terapii suchym lub mokrym opatrunkiem ze wsparciem wyrobami medycznymi marki Comfifast™.

 

4.2

W przypadku zalecenia stosowania wyżej wymionionych metod, lekarz w części zielonej wniosku potwierdza własnoręcznym podpisem oraz pieczątką zasadność stosowania terapii z produktami Comfifast™oraz zaleca dobór odpowiednich produktów/wyrobów medycznych oraz ich zapotrzebowanie ilosciowe, co po podpisaniu i złożeniu kompletnego wniosku przez pacjenta lub opiekuna prawnego, umożliwia mu wystąpienie o częściową refundację kosztów zakupu w/w wyrobów medycznych.

 

4.3

Wnioski bez podpisu oraz pieczątki lekarza specjalisty nie bedą uwzględniane.

 

4.4

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć:

 

-      osobiście - w biurze BestMedicalBrands, ul. Suwak 4, Warszawa lub

-      listownie  -  BestMedicalBrands, ul. Suwak 4  02-676   Warszawa lub

-      w postaci scanokopii na adres poczty elektornicznej: refundacja@comfifast.pl

 

4.5

Maksymalnie do 3 dni roboczych od daty otrzymania Wniosku, BestMedicalBrands, po uprzednim rozpatrzeniu Wniosku i w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu częściowej refundacji kosztów zakupu wyrobów medycznych, na wskazany przez Klienta we Wniosku adres e-mail, wyśle kod elektroniczny uprawniający do częściowej refundacji zakupu wyrobów medycznych do wspierania leczenia chorób atopowych - wskazanych we Wniosku. BestMedicalBrands zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów zakupu wyrobów medycznych – bez podania przyczyny. W takim przypadku, BestMedicalBrands w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania Wniosku, wyśle na adres e-mailowy wskazany we Wniosku, informację o odmowie refundacji części kosztów- zakupu wyrobów medycznych

 

4.6

Elektroniczny kod uprawniający do refundacji, pozostaje aktywny przez siedem kolejnych dni, licząc od daty przesłania kodu na adres e-mailowy Klienta. Po upływie tego terminu i automatycznej dezaktywacji kodu, zrealizowanie częściowej refundacji na podstawie złożonego Wniosku nie będzie już możliwe.

 

4.7

W przypadku składania zamówienia na wyroby medyczne, w sklepie internetowym działającym pod adresem www.bestmedicalbrands.com , w procesie zakupów i w opcji „koszyk”, otrzymany kod elektroniczny należy wpisać (i zatwierdzić strzałeczkami) w specjalne pole “Kupon rabatowy”.

 

W powyższym przypadku, system sprzedażowy automatycznie odliczy wartość przyznanej częściowej refundacji, od całkowitej ceny zakupu produktów brutto.

 

4.8

W przypadku składania zamówienia telefonicznie, pod numerem tel. 69  772 4154  zakupu w Punkcie Odbioru Osobistego BestMedicalBrands, przy ulicy Suwak 4 , Warszawa, należy poinformować pracownika o otrzymanym kodzie uprawniającym do częściowej refundacji. Wartość częściowej refundacji, zostanie odliczona od całkowitej ceny zakupu wyrobów medycznych oznaczonych we wniosku.

§ 4

Wejście w życie i obowiązywanie Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej BestMedicalBrands, pod adresem: www.bestmedicalbrands.com.

 

2. BestMedicalBrands zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

 

3. Podpisanie i złożenie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu

 

4.  Do Wniosków złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Wniosku przez Klienta.

 


Tu możesz pobrać Wniosek o Częściową Refundację Zakupu Wyrobów Medycznych Comfifast (Wniosek WRKWM - PM)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony